Produkt dnia
Słonecznik czarny 20 kg
Słonecznik czarny 20 kg
123,00 zł
szt.
Paszowe okazje - Zapisz się
Zostaw swój adres e-mail i otrzymuj informacje o paszowych okazjach. Promocje, rabaty, nowości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od F.P.H.U. BIO-RAK s.c. K.R. M.R.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

 1. Postanowienia ogólne
 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym działającym pod adresem: ww.biorak.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Sprzedawca- rozumie się przez to Firmę Produkcyjno- Handlowo- Usługową BIO- RAK spółka cywilna Kazimierz Rak Michał Rak, ul. Główna 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-246-28-67, Regon: 101065607, e-mail: kontakt@biorak.pl, numer telefonu: 48798307834 ;
 2. Klient- rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych jak również posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
 3. Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.biorak.pl;
 5. Towar-rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży dostępne w Sklepie;
 6. Cena towaru- rozumie się przez to cenę brutto Towarów podawaną w złotych w Sklepie obowiązującą w momencie składania zamówienia przez Klienta. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, które to koszty są doliczane do ceny zamawianych towarów i wykazywane osobno podczas składania zamówienia oraz na dokumencie sprzedaży.  Ceny towarów zawierają należne podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący w dniu złożenia zamówienia. Zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniona w cenie towarów dostępnych w Sklepie. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić ceny towarów, przy czym cena zaakceptowana przez Klienta w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia;
 7. Dostawca- rozumie się przez to firmę zajmującą się doręczeniem przesyłek;
 8. Koszty dostarczenia towaru- rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta;
 9. Czas realizacji zamówienia – rozumie się czas w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Dostawcy.
 1. Informacje podane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Dostępność Towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić asortyment Towarów dostępnych w Sklepie. Zmiana asortymentu jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw. Zmiana asortymentu towarów nie wpływa jednak na zamówienia złożone przez Klienta przed taką zmianą.
 3. Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, ze zamówione Towary są całkowicie lub częściowo niedostępne, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną (e- mail) w możliwie najkrótszym terminie. W takim wypadku zamówienie nie zostanie przyjęte przez Sprzedawcę (odrzucenie oferty zawarcia umowy sprzedaży) i będzie anulowane. W związku z anulowaniem Zamówienia rachunek Klienta nie zostanie obciążony płatnością za zamówienie, a gdyby płatność za zamówienie została już dokonana, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi Klientowi.
 4. Zdjęcia opakowań Towarów przedstawionych w Sklepie www.biorak.pl mogą odbiegać wyglądem od istniejących w rzeczywistości, albowiem może  to być wynikiem zmiany opakowania przez producenta bądź innych niezależnych od Sprzedawcy przyczyn. Informacje przedstawione w opisie Towarów pochodzą od producenta.
 5. W zakresie ochrony danych osobowych postanowienia niniejszego Regulaminu obejmują przetwarzanie danych osobowych w ramach działalności Sklepu. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jako Administratora w rozumieniu art. 4 p. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. U. UE L 119/1 z 4 maja 2016r.) znajdują się w Polityce Prywatności.
 6. Regulamin może ulec zmianom z tym, że zmiany nie będą miały zastosowania do postanowień Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w związku ze złożonymi zamówieniami.

 

    II. Złożenie i realizacja zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę w każdym dniu tygodnia za pomocą koszyka zakupów w Sklepie. Szczegółowe informacje dotyczące czynności technicznych i kolejnych kroków składających się na procedurę złożenia zamówienia są wyświetlane w Sklepie.
 2. Zakup w Sklepie możliwy jest:
 • po dokonaniu rejestracji,
 • jednorazowo jako gość – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

     3. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

 1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu i hasła),
 2. dokonaniu aktywacji konta poprzez wejście na link wysłany na adres e- mail Klienta.

 

    4.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie internatowej Sklepu hasła i loginu. Przy użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

    5.Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku- „Złóż zamówienie”.

    6.Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkowania Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku- „Złóż zamówienie” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

   7.Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e- mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu zamówienia w sklepie.

  8.Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

III. Zasady płatności

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
 • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pobraniem,
 • kartą płatniczą,
 • szybkim przelewem internetowym – płatności elektroniczne np. PayU,
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy,
 • płatnością odroczoną.
 1. W przypadku zamówień z płatnością przy odbiorze w sklepie stacjonarnym Klient może dokonać płatności wyłącznie gotówką.
 2. W przypadku, gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 3. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz kosztów dostarczenia Towaru.
 4. Wszystkie zamówienia płatne są w złotych polskich.

IV. Dostawa zamówionego towaru

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Wysyłka, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 3, realizowana do 5 dni roboczych:
 • od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru płatności za pobraniem,
 • od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobranie.
 1. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku niektórych Towarów okres realizacji zamówienia może wydłużyć się do dwóch tygodni.
 2. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient, które są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia.
 4. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru: Główna 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który jest konsumentem (zwany dalej w Rozdziale V: „Klientem”) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie dostarczonej rzeczy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient musi odesłać zakupiony Towar niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy, na adres: P.H.U. BIO- RAK” s.c., ul. Główna 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, oferowany zwykły sposób dostarczenia produktu), nie później niż do 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Płatność  może zostać wstrzymana do czasu otrzymania od Klienta produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania. Jeżeli Klient otrzymał Towar w wyniku zawartej umowy sprzedaży, od której odstępuje, ponosi jedynie bezpośrednie koszty ich zwrotu. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DZ.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), m.in. w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej.
 1. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać: na adres: F.P.H.U. BIO- RAK” s.c. ul. Główna 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki bądź na adres e- mail: kontakt@biorak.pl.
 1. Składając reklamację  należy reklamowany Towar  dostarczyć  wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

VII. Dane kontaktowe

 1. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcę w następujący sposób:
 • Pocztą pod adresem: P.H.U. BIO-RAK S.C. , ul. Główna 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
 • Telefonicznie:48798307834 ,
 • za pośrednictwem adresu e- mail: kontakt@biorak.pl.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DZ.U. z 2014 , poz. 827 z późń zm.) oraz inne ustawy, które mają zastosowanie do działalności i funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane są właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl