Paszowe okazje - Zapisz się
Zostaw swój adres e-mail i otrzymuj informacje o paszowych okazjach. Promocje, rabaty, nowości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od F.P.H.U. BIO-RAK s.c. K.R. M.R.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Polityka prywatności

Polityka prywatności:

 

Mając na uwadze uregulowania w przedmiocie ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), naszym obowiązkiem jest informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i przekazanie niezbędnych informacji w tym zakresie.

 

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Firma Produkcyjno- Handlowo- Usługowa BIO- RAK spółka cywilna Kazimierz Rak, Michał Rak, Ciebłowice Duże 241, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732462867, REGON: 101065607,  zwana dalej „BIO-RAK s.c.”

 Dane kontaktowe  we wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych: „BIO- RAK s.c.”. Michał Rak, Ciebłowice Duże 241, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, adres e- mail: kontakt@biorak.pl , tel: 797723473

II. Dane osobowe – czym są i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

III. Newsletter

Na naszej stronie internetowej udostępniamy funkcjonalność zapisu na newsletter. Poprzez zapis na newsletter, który polega na pozostawieniu w formularzu zapisu na newsletter Państwa adresu mailowego wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od nas drogą elektroniczną spersonalizowanych informacji na temat aktualnych ofert oraz promocji w zakresie oferowanych przez nas produktów i usług.
Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz anulować prenumeratę. Wystarczy ponownie wpisać email w oknie newslettera i potwierdzić wypisanie klikając na link, który otrzymasz w wiadomości.

IV. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia:

1.W ramach formularza zamówienia zbieramy następujące dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, ale niezbędne dla jego realizacji umowy sprzedaży:

a)w przypadku osób fizycznych:  imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu);

b)przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami: firma, imię, nazwisko, adres siedziby, ew. inny adres do doręczeń, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), NIP;

c)w przypadku osób prawnych: nazwa osoby prawnej, adres siedziby, dane kontaktowe (e- mail, numer telefonu), NIP;

d)w przypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale wyposażonych w zdolność  prawną:  nazwa, siedziba adres e-mail, numer telefonu (jako dane kontaktowe), NIP; zaś w przypadku reprezentowania jednostki przez osobę fizyczną: imię i nazwisko.

Wyżej wskazane dane osobowe BIO- RAK s.c. przetwarza ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, która dane podała lub której stroną jest podmiot, w imieniu którego osoba składa zamówienie.

2.Nadto, dane te możemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług, w celach dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, w tym windykacji należności, a także w celach archiwizacyjnych, rozliczalności i analitycznych. Poza tym również przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania ww. danych dla celów podatkowych i rachunkowych i w tym celu przetwarzamy, poza ww. danymi, również dane dotyczące płatności. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z formułami zgód zawartymi w formularzu, dane w nich wskazane przetwarzamy w celach tamże określonych (np. e-mail marketing; telemarketing).

V. Jakie uprawnienia przysługują Państwu wobec BIO-RAK s.c. w zakresie przetwarzanych danych?

 BIO- RAK s.c gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z faktem przetwarzania przez BIO- RAK s.c. posiadają Państwo:

a)prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania (Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne),

b)usunięcia („prawo do bycia zapomnianym” - dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez BIO- RAK s.c.; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa);

c)ograniczenia przetwarzania (jeśli Państwa dane są nieprawidłowe mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; albo jeśli Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie zgłoszą Państwo żądania ich usunięcia; jeśli dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu);

d)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;

e)prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

f) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub łączącej nas z Państwem umowy;

g)jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać: drogą mailową, wysyłając maila na adres: kontakt@biorak.pl bądź pisemne na adres siedziby BIO- RAK s.c.

VI. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

BIO- Rak s.c. jako podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą, w niektórych przypadkach w celach niezbędnych dla wykonania przez usług lub obowiązku prawnego, będzie uprawniony do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

a)upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym ujawnienie danych osobowych będzie niezbędne do wykonania swoich obowiązków;

b)firmom kurierskim i pocztowym, firmom logistycznym,

c)innym podmiotom gospodarczym, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych z uwagi na wykonywanie na naszą rzecz usług, w szczególności dostawcy narzędzi IT, doradcy, agencje reklamowe, kancelariom prawnym,

d)organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, z uwagi na prowadzone postępowania

VII. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Panem/Panią umowy, a także po jej zakończeniu w celach opisanych w IV ust 2 powyżej. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne.

Do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Państwa zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

W celu subskrypcji do newslettera -  przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

VIII. Polityka plików „cookies”- co to jest ?

Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Przechowywane są one w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Pliki „cookies” można podzielić na sesyjne oraz stałe. Wykorzystanie plików cookies pozwala na dostosowanie zawartości strony www do preferencji danego użytkownika, umożliwia optymalizację korzystania ze stron internetowych, umożliwia dostarczenie treści reklamowych bardziej dostosowanych do użytkownika.

Każdy z użytkowników dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików „cookies”. Każdy użytkownik może dokonać konfiguracji przeglądarki w celu zablokowania automatycznego akceptowania plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika.

 Tymczasowe cookies przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie” lub do momentu usunięcia przez użytkownika.

 IX.Wszelkie inne kwestie, wątpliwości i skargi

Stosujemy organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych tak, aby zapewnić ich należytą ochronę zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt w e- mail.

Jednocześnie pragniemy wskazać, iż w przypadku gdyby nasze wyjaśnienia okzały się niewystarczające bądź działania wadliwe mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania.

Nadto pragniemy wskazać, iż wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do prowadzonych przez nas działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

X.Zmiany Polityki Prywatności

W przypadku wprowadzenia przez nas nowych produktów lub usług, zmiany procedur internetowych, dalszego rozwoju technologii bezpieczeństwa Internetu, czy też zmian prawnych Polityka Prywatności będzie musiała ulegać zmianom. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki Prywatności w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl